Home  
  Sinds 1982 houdt Micronorm Electronics BV gevestigd te Noord-Scharwoude met het maken van printplaten, het plaatsen van de benodigde electronica componenten en het testen van de bestuckte printplaat op juiste werking volgens de met u overeengekomen testprocedure.

Onze producten vinden hun weg naar klanten in diverse bedrijfstakken.

Onze mening is dat de electronica in combinatie met de printplaat het hart en de longen van iedere machine dan wel installatie zijn. Prijs, kwaliteit en flexibiliteit staan bij ons dan ook hoog in het vaandel.

Wij zijn van mening dat wij als partner er voor u moeten zijn. Begrip en betrouwbaarheid zijn hierin belangrijke pijlers. Wij willen graag met onze klanten in gesprek zijn om verbeteringen door te voeren teneinde continu kwaliteitsverbeteringen door te voeren alsook kostenreducties met u te bespreken. We willen met u hierin duidelijk een lange termijnrelatie aangaan.

Wij heten u van harte welkom op deze site. Wij willen hiermee inzage geven in ons bedrijf. Mocht u geïnteresseerd zijn of wellicht offerte bij ons willen aanvragen, nodigen u uit om contact met ons op te nemen.
 
     
 
 
 

 

 


Micronorm Electronics B.V.
Voorburggracht 311
1723 HP Noord-Scharwoude

Telefoon (0226) 316599
Telefax (0226) 315175

E-mail info@mne.nl